Lackering

Prislista 2023
Gäller för lackering i våra 2 standardvita: Stockholmsvit och Kritvit

OBS. De olika priskategorierna är baserade på vilken typ av ytfinnish objektet har i dagsläget, innan påbörjat arbete.

Lackering av tidigare Fabrikslackerad Handmålad Trä / Faner / Rå MDF
Lucka upp till 1099 mm 314 kr 472 kr 550 kr
Lucka mellan 1100-1999 mm 524 kr 787 kr 917 kr
Lucka över 2000 mm 681 kr 1023 kr  1193 kr
Lådfront 247 kr 370 kr 432 kr
Lådfront över 200 mm 314 kr 472 kr 550 kr
Innerdörr 1155 kr 1.733 kr 2.022 kr

Lägsta debiterbara summa = 1500:-

Arbeten som ej uppnår denna summa debiteras med 1500:- inkl. moms

För luckor med lister och speglar tillkommer 30% på ovanstående priser.

Priserna inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.

Övriga tjänster
In- och uttransport 2000 kr
Uttransport 1200 kr
Tillägg transport per dörrblad utöver kök 220 kr
Transport + Demontering/Montering         Efter ROT 3500 kr
Timdebitering* 1008 kr
Tillägg maskering 1 ruta 420 kr
Tillägg maskering 2 rutor 630 kr
Pluggning stilhål* 94 kr
Pluggning ticahål* 146 kr
Borrning för handtag 96 mm 53 kr
Kulörtillägg enligt färgkod* 850 kr
Kulörtillägg enligt färgprov* 1530 kr
Emballering 525 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Timdebitering

Debiteras vid reparation av  större skador, så som t.ex. fuktskador samt stora hål.

  • Pluggning

Priserna är per objekt, dvs en lucka med 2 hål räknas som ett objekt.

 

 

 

 

  • Kulörtillägg

Tillägget är på totalsumman och ej per objekt. T.ex. kulörtillägg för 1 lucka är detsamma som för 100 luckor.